Prototyping

Prototyping is een onmisbaar onderdeel van het innovatietraject.

Aan de hand van een tastbaar en functionerend prototype, kan een helder beeld worden gevormd van het mogelijke eindresultaat en deze bevordert een heldere en effectieve communicatie tussen betrokken partijen.

Daarnaast is een prototype een belangrijk instrument om fouten en onvolkomenheden in het eindproduct vroegtijdig te kunnen ontdekken. Hierdoor worden vertraging (en extra kosten) in het productiestadium voorkomen.