Nulserie

Na afronding van de prototype fase wordt er een nulserie geproduceerd. Dit om:

  • vast te stellen of de producten voldoen aan de specificaties zoals deze waren opgesteld;
  • vast te stellen of bij de assemblage van de eindproducten geen problemen optreden;
  • de werking te testen volgens vooraf vastgelegde testprotocollen.

Ook nu zal er een review plaatsvinden om te beoordelen of alle doelstellingen zijn behaald. In samenspraak met de opdrachtgever kunnen er nog kleine wijzigingen, c.q. verbeteringen worden aangebracht welke essentieel zijn om over te gaan op serieproductie.