Prototype

Aan de hand van een tastbaar en functionerend prototype, kan een helder beeld worden gevormd van het mogelijke eindresultaat en bevordert deze een heldere en effectieve communicatie tussen betrokken partijen.

Daarnaast is een prototype een belangrijk instrument om fouten en onvolkomenheden in het eindproduct vroegtijdig te kunnen ontdekken. Hierdoor worden vertraging (en extra kosten) in het productiestadium voorkomen.

De prototypes worden door Hametech volledig in huis geproduceerd en getest. In overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld of het prototype voldoet aan de doelstellingen en zo nodig worden er wijzigingen doorgevoerd. Op basis hiervan worden er afspraken gemaakt over het verdere traject naar een succesvolle marktintroductie.